ĐỜI THỨ XIV CON CÁI GIỚI
 Bùi Chí Nhân  Nam
 Bùi Lê Thảo Nhi Nữ
 Bùi Thị Hà Lê Nữ
 Bùi Minh Khôi  Nam
 Bùi Đại Nghĩa  Nam
 Bùi Thanh Nam  Nam
 Bùi Minh Tâm Nữ
 Bùi Thiên Phước  Nam
 Bùi Thiên An Nữ
 Bùi Thiên Bảo  Nam
 Bùi Dương  Nam
 Bùi Phong  Nam
 Bùi Thường  Nam
 Bùi Quý  Nam
 Bùi Kiên  Nam
 Bùi Dũng Mạnh  Nam
 Bùi Hải  Nam
 Bùi Phương  Nam
 Bùi Đại Phong  Nam
 Bùi Tuấn Phong  Nam
 Bùi Tiến Dũng  Nam
 Bùi Xuân Sơn  Nam