ĐỜI THỨ XIII CON CÁI GIỚI
 Bùi Minh Đức  Nam
 Bùi Chí Nhân  Nam
 Bùi Đại Nghĩa  Nam
 Bùi Mỹ Dung Nữ
 Bùi Xuân Trí  Nam
 Bùi Thanh Nam  Nam
 Bùi Minh Tâm Nữ
 Bùi Dũng Thể  Nam
 Bùi Thiên Phước  Nam
 Bùi Thiên An Nữ
 Bùi Thiên Bảo  Nam
 Bùi Mỹ Hạnh Nữ
 Bùi Kim Ngọc  Nam
 Bùi Dương  Nam
 Bùi Phong  Nam
 Bùi Xuân Tý  Nam
 Bùi Thường  Nam
 Bùi Quý  Nam
 Bùi Văn Thìn  Nam
 Bùi Kiên  Nam
 Bùi Văn Linh  Nam
 Bùi Dũng Mạnh  Nam
 Bùi Thị Liên Nữ
 Bùi Thị Hương Nữ
 Bùi Trọng Thảo  Nam
 Bùi Hải  Nam
 Bùi Phương  Nam
 Bùi Trọng Hiếu  Nam
 Bùi Trọng Mưu  Nam
 Bùi Đại Phong  Nam
 Bùi Tuấn Phong  Nam
 Bùi Trọng Đạt  Nam
 Bùi Tiến Dũng  Nam
 Bùi Phong  Nam
 Bùi Xuân Sơn  Nam
 Bùi Hải  Nam
 Bùi Thị Hà Nữ
 Bùi Văn Long  Nam
 Bùi Văn Linh  Nam
 Bùi Tân  Nam
 Bùi Hương  Nam
 Bùi Minh  Nam
 Bùi Hồng  Nam
 Bùi Lâm  Nam
 Bùi Duy  Nam
 Bùi Tuấn  Nam
 Bùi Tuấn  Nam
 Bùi Hoàng  Nam
 Bùi Thành  Nam
 Bùi Hữu  Nam
 Bùi Nhân  Nam