ĐỜI THỨ XII CON CÁI GIỚI
 Bùi Xuân Diệu  Nam
 Bùi Minh Đức  Nam
 Bùi Mỹ Dung Nữ
 Bùi Xuân Trí  Nam
 Bùi Dũng Thể  Nam
 Bùi Mỹ Hạnh Nữ
 Bùi Trọng Hoàn  Nam
 Bùi Kim Ngọc  Nam
 Bùi Xuân Tý  Nam
 Bùi Văn Thìn  Nam
 Bùi Văn Linh  Nam
 Bùi Xuân Lạng  Nam
 Bùi Thị Liên Nữ
 Bùi Thị Hương Nữ
 Bùi Xuân Minh  Nam
 Bùi Trọng Thảo  Nam
 Bùi Trọng Hiếu  Nam
 Bùi Trọng Mưu  Nam
 Bùi Trọng Đạt  Nam
 Bùi Xuân Hồng  Nam
 Bùi Phong  Nam
 Bùi Hải  Nam
 Bùi Thị Hà Nữ
 Bùi Thị Thanh Nữ
 Bùi Thị Tám Nữ
 Bùi Văn Liệu  Nam
 Bùi Văn Phước  Nam
 Bùi Văn Long  Nam
 Bùi Văn Linh  Nam
 Bùi Văn Sơn  Nam
 Bùi Tân  Nam
 Bùi Hương  Nam
 Bùi Văn Tú  Nam
 Bùi Minh  Nam
 Bùi Văn Ngọc  Nam
 Bùi Hồng  Nam
 Bùi Văn Hùng  Nam
 Bùi Lâm  Nam
 Bùi Văn Hải  Nam
 Bùi Duy  Nam
 Bùi Văn Dương  Nam
 Bùi Văn Hưng  Nam
 Bùi Tuấn  Nam
 Bùi Văn Dũng  Nam
 Bùi Ngọc Trân  Nam
 Bùi Tuấn  Nam
 Bùi Lân  Nam
 Bùi Hoàng  Nam
 Bùi Chung  Nam
 Bùi Thành  Nam
 Bùi Hữu  Nam
 Bùi Đồng  Nam
 Bùi Nhân  Nam