THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Sơn
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Văn Xan
Địa chỉ: TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Văn Sơn
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
2
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú