THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Xan
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Văn Cởn
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Văn Xan
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 11, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
Rú Ó, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
2
 
Còn sống
3
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú