THÔNG TIN ÔNG Bùi Xuân Sơn
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Phong
Địa chỉ: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Họ và tên
Bùi Xuân Sơn
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú