THÔNG TIN ÔNG Bùi Đại Phong
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Trọng Mưu
Địa chỉ: Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Đại Phong
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
2012
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú