THÔNG TIN ÔNG Bùi Dũng Mạnh
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Văn Linh
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Dũng Mạnh
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
1995
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú