THÔNG TIN ÔNG Bùi Quý
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Xuân Tý
Địa chỉ: Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Quý
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú