THÔNG TIN ÔNG Bùi Thường
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Xuân Tý
Địa chỉ: Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Thường
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú