THÔNG TIN ÔNG Bùi Phong
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Kim Ngọc
Địa chỉ: Tỉnh Bà Riạ
Họ và tên
Bùi Phong
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
1987
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú