THÔNG TIN BÀ Bùi Minh Tâm
CON GÁI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Xuân Trí
Địa chỉ: Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Minh Tâm
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 14, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
1994
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú