THÔNG TIN ÔNG Bùi Thanh Nam
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Xuân Trí
Địa chỉ: Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Sinh viên
Họ và tên
Bùi Thanh Nam
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
1990
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú