THÔNG TIN ÔNG Bùi Đại Nghĩa
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Minh Đức
Địa chỉ: Số 18, Đường Trần Bình Trọng, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh
Họ và tên
Bùi Đại Nghĩa
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
07/11/1989
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú