THÔNG TIN ÔNG Bùi Chí Nhân
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Minh Đức
Địa chỉ: 226 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, Nghệ An
Nghề nghiệp: Marketing
Tel: 0915.555.977 | Email: buichinhan@gmail.com
Họ và tên
Bùi Chí Nhân
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 14, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
21/06/1985
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 11/12/1988
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 06/06/2013
Còn sống
2
 04/04/2015
Còn sống
3
 08/08/2019
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú