THÔNG TIN ÔNG Bùi Hải
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Xuân Hồng
Địa chỉ: Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Họ và tên
Bùi Hải
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú