THÔNG TIN ÔNG Bùi Trọng Đạt
CON TRAI THỨ 4 CỦA ÔNG Bùi Xuân Minh
Địa chỉ: Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Giáo viên
Họ và tên
Bùi Trọng Đạt
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 4 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú