THÔNG TIN ÔNG Bùi Trọng Mưu
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Xuân Minh
Địa chỉ: Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Trọng Mưu
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 2012
Còn sống
2
 2012
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú