THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Linh
CON TRAI THỨ 4 CỦA ÔNG Bùi Trọng Hoàn
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Văn Linh
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 4 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 1995
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú