THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Thìn
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Trọng Hoàn
Địa chỉ: Đăk Lắc
Họ và tên
Bùi Văn Thìn
Tên tự (hiệu/thụy)
Bùi Kiếm Linh
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú