THÔNG TIN BÀ Bùi Mỹ Hạnh
CON GÁI THỨ 5 CỦA ÔNG Bùi Xuân Diệu
Địa chỉ: Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Giáo viên
Họ và tên
Bùi Mỹ Hạnh
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 13, là con thứ 5 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
1974
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 1975
Đã mất
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
1993
Còn sống
2
1995
Còn sống
3
1998
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú