THÔNG TIN ÔNG Bùi Dũng Thể
CON TRAI THỨ 4 CỦA ÔNG Bùi Xuân Diệu
Địa chỉ: TP Huế
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tel: 0914.019.682 | Email: buidungthe@dng.vnn.vn
Họ và tên
Bùi Dũng Thể
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 4 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
1964
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
2
 
Còn sống
3
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú