THÔNG TIN ÔNG Bùi Xuân Trí
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Xuân Diệu
Địa chỉ: Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Giáo viên
Họ và tên
Bùi Xuân Trí
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 1990
Còn sống
2
 1994
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú