THÔNG TIN BÀ Bùi Mỹ Dung
CON GÁI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Xuân Diệu
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Giáo viên
Họ và tên
Bùi Mỹ Dung
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 13, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 1962
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
1981
Còn sống
2
1987
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú