THÔNG TIN ÔNG Bùi Minh Đức
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Xuân Diệu
Địa chỉ: Số 18, Đường Trần Bình Trọng, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tel: 0989.065.790
Họ và tên
Bùi Minh Đức
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
02/09/1951
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 26/07/1962
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 21/06/1985
Còn sống
2
 07/11/1989
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú