THÔNG TIN ÔNG Bùi Xuân Minh
CON TRAI THỨ 4 CỦA ÔNG Bùi Xuân Quang
Địa chỉ: Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Giáo viên
Họ và tên
Bùi Xuân Minh
Tên tự (hiệu/thụy)
Mạc Kỳ Long
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 4 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
2
 
Còn sống
3
 
Còn sống
4
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú