THÔNG TIN ÔNG Bùi Xuân Quang
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Văn Thuần
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Xuân Quang
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 11, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
Rú Ó, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 1922
Đã mất
2
 
Đã mất
3
 
Đã mất
4
 
Đã mất
5
 
Đã mất
6
 
Đã mất
7
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú