THÔNG TIN ÔNG Bùi Hữu Tổng
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Hữu Đạo
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Hữu Tổng
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 4, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
Rú Ó, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Đã mất
2
 
Đã mất
3
 
Đã mất
4
 
Đã mất
5
 
Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú
Ông từng giữ chức Quan tri tổng. Thờ tại nhà thờ Bùi Cung.