THÔNG TIN ÔNG Huỳnh Công Sách
THỦY TỔ DÒNG HỌ - ĐỜI THỨ I
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Huỳnh Công Sách
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 3, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm sinh
giờ Dần ngày 14 tháng 9 Nhâm Thìn 1892
Năm mất
19 tháng 4 năm Bính Ngọ (1966) lúc 12h trưa
An táng
Rú Ó, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 mậu tuất
Đã mất
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Đã mất
2
 
Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú
Ông từng giữ chức Quan tri phủ. Thờ tại nhà thờ Đại tôn.