THÔNG TIN BÀ Bùi Thị Hà Lê
CON GÁI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Chí Nhân
Địa chỉ: 226 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, Nghệ An
Họ và tên
Bùi Thị Hà Lê
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 15, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
04/04/2015
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú