THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Tụy
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Hữu Tổng
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Văn Tụy
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 5, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
Rú Ó, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú
Thờ nhà thờ ông Bùi Cung.