THÔNG TIN BÀ Bùi Thị Liên
CON GÁI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Xuân Lạng
Địa chỉ: TP Hải Phòng
Họ và tên
Bùi Thị Liên
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 13, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú