THÔNG TIN BÀ Bùi Thị Thanh
CON GÁI THỨ 6 CỦA ÔNG Bùi Xuân Quang
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Thị Thanh
Tên tự (hiệu/thụy)
Bạch Thị Dung
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 12, là con thứ 6 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 Không rõ
Đã mất
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú