THÔNG TIN BÀ Bùi Lê Thảo Nhi
CON GÁI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Chí Nhân
Địa chỉ: 226 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, Nghệ An
Họ và tên
Bùi Lê Thảo Nhi
Giới tính
Nữ
Thuộc
Đời 15, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
06/06/2013
THỨ
HỌ VÀ TÊN CHỒNG
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú