THÔNG TIN ÔNG Huỳnh Công Sách
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Huỳnh Công Nghiệp
Họ và tên
Huỳnh Công Sách
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 3, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú