THÔNG TIN ÔNG Huỳnh Công Nghiệp
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Huỳnh Công Vọi
Họ và tên
Huỳnh Công Nghiệp
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 2, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú