THÔNG TIN ÔNG Bùi Minh Khôi
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Chí Nhân
Địa chỉ: 226 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, Tp Vinh
Họ và tên
Bùi Minh Khôi
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 15, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
Năm sinh
08/08/2019
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú