THÔNG TIN ÔNG Bùi Minh
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Văn Tú
Họ và tên
Bùi Minh
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú