THÔNG TIN ÔNG Bùi Lân
CON TRAI THỨ 2 CỦA ÔNG Bùi Văn Chúc
Địa chỉ: TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Lân
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 2 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú