THÔNG TIN ÔNG Bùi Ngọc Trân
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Văn Chúc
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Nghề nghiệp: Nông nghiệp
Họ và tên
Bùi Ngọc Trân
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú