THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Dương
CON TRAI THỨ 3 CỦA ÔNG Bùi Văn Khoan
Địa chỉ: Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Văn Dương
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 3 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú