THÔNG TIN ÔNG Bùi Văn Hùng
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Văn Khoan
Địa chỉ: Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Văn Hùng
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 12, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú