THÔNG TIN ÔNG Bùi Bá Đông
THỦY TỔ DÒNG HỌ - ĐỜI THỨ I
Địa chỉ: Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
Họ và tên
Bùi Bá Đông
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 1, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Đã mất
Năm mất
An táng
Rú Ó, Xã Thanh Yên, Huyện Thanh Chương
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 Không rõ
Đã mất
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 
Đã mất
2
 
Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú